Vitajte na stránke firmy SimSoft

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo (program SCARABEUS) – obsahuje :

 • peňažný denník
 • daňovú evidenciu
 • knihy záväzkov, pohľadávok, DPH, majetku, jázd, zákazníkov
 • fakturáciu s cenníkom vlastných výrobkov a služieb a sledovaním upomienok
Viac o scarabeus

Mzdy

Mzdy (program MERCURIS) – obsahuje :

 • výpočet pre pracovníkov firiem
 • výpočet pre pracovníkov pracujúcich v ČR prostredníctvom personálneho leasingu
 • výpočet pre štátnu správu, ako sú príspevkové a rozpočtové organizácie
Viac o MERCURIS

Skladové hospodárstvo

Skladové hospodárstvo (program ORFEUS) – obsahuje :

 • PC pokladňu
 • evidencia skladových zásob, skladové karty
 • evidenciu objednávok od odberateľov
 • evidenciu objednávok na nákup tovaru a materiálu
 • logistiku v neobmedzenom rozsahu evidencie skladov
 • evidenciu rozpracovanej výroby
 • evidenciu výroby vlastných výrobkov reprezenovanými THN-materiálovou normou pre každý výrobok

Viac o orfeus