Novinky

Najnovšie aktualizácie programov SimSoft …

MERCURIS  ver. 4.01.521

  • nastavnie výpočtov od 1/2023
  • nastavné parametre pre rok 2023
  • ročné hlásenie na FS za rok 2022

SCARABEUS  ver. 8.01.175 :

– nový elektr. súbor KV pre DPH 
– nové tlačivo DPH – aj elektronický xml súbor pre DPH

– Kontrolný výkaz  platný od 1.1.2022.

– Nastavený kalendár pre rok 2022.

ORFEUS ver. 6.63 :
– predaj v hotovosti alebo na bankovú kartu cez PC pokladňu

– tlačiareň bločkov UPOS

– zaokrúhľovanie platieb v hotovosti cez UPOS na 0,05 €