Novinky

Najnovšie aktualizácie programov SimSoft …

MERCURIS  ver. 4.01.446

– Zmena hlavičky elektr. súboru RLZAC pre register SP
– pridaná nová úloha – IČPV – Evidencia
– zmenené tlačivá Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch … pre SR aj ČR pre roky 2020 a 2021
– sprístupnené ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ za rok 2020
– Nastavený kalendár pre rok 2021 a všetky parametre potrebné pre výpočet miezd v roku 2021 pre výpočet miezd pre SR a ČR.

SCARABEUS  ver. 8.01.170 :
– nové tlačivo DPH -aj elektronický xml súbor pre DPH a Kontrolný výkaz,       platný od 1.1.2021.

– Nastavený kalendár pre rok 2021.

ORFEUS ver. 6.40 :
– predaj v hotovosti alebo na bankovú kartu cez PC pokladňu – tlačiareň bločkov UPOS